Етикет: междубраншови организации

Организациите на производителите ще се признават по нови правила

С промени в законодателството се налагат нови изисквания относно признаването, търговията и

ЕК признава ефективността на междубраншовите земеделски организации

Междубраншовите земеделски организации (МЗО) не съществуват във всички държави на Европейския съюз,