Етикет: Метода на дисконтираните парични потоци

Финансовият анализ по 7,2 – по Метода на дисконтираните парични потоци

За всички проекти по подмярка 7.2 за всички видове малка по мащаби