Етикет: местни общности

Директори на МИГ-ове: Реализацията на ВОМР е застрашена

Реализацията на подхода Водено от общностите местно развитие в рамките на подхода

Щастието на местните хора – показател за позитивното влияние на туризма

Какъв ще е ефектът за България от провелия се миналата седмица Международен

Храните с географско указание пазят биоразнообразието

Храните, с които се кандидатства за защитено географско указание, не трябва да