Етикет: местна инициатгивна група

Китай копира европейски занаяти

Китай и Индия копират шарки и цветове от португалски килими и черги,