Етикет: местен бизнес

90% от предложения лесосечен фонд купен на първа тръжна сесия на Югозападното...

Общо 384 000 кубически метра дървесина, което е половината от одобрения годишен план