Етикет: менестерство на земеделието и храните

До месец превеждат заплатите в Агроакадемията

До месец ще бъдат преведени заплатите на всички звена в Селскостопанската академия