IMG_0683

Разходите за емисии от селското и горското стопанство се подкрепят от евродепутатите

Емисиите на ЕС, произтичащи от горското стопанство, използването на земята и промените в използването на земята би трябвало да се определят от държавите-членки. Това се споразумяха тази седмица членовете на …