Етикет: интервенции

Вижте при какви условия и с колко ще се подпомага биологичното производство...

Ясни са вече и ставките за отделните култури и операции Ясни са

Важно за всички бенефициери по интервенциите в сектора на пчеларството

ДФЗ приканва всички пчелари, които нямат регистрация в СЕУ, да се регистрират

Настояваме пред ЕК за промени в екологичните изисквания към стопаните

Отварят за промени Стратегическия план до Нова година В настоящата кампания по

Вижте условията за плащане по пчеларските инвервенции в Стратегическия план

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите от

Вижте при какви условия ще се прилага интервенцията за плащания за малки...

Министерството на земеделието, храните и горите публикува Наръчник за подпомагане на земеделските стопани

Вкарват оранжериите в специален регистър, записалите се – с помощи

Минимумът е 5 дка площ, ще се изискват документи за сертифицирани семена

Разглеждат мярка за плащане за земеделски земи, попадащи в зони от Натура...

Тематична работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието

Лозарският сектор ще се подпомага чрез 6 интервенции

Шест интервенции са включени в предложенията по новата ОСП за лозаро-винарския сектор,

Подпомагат залесяването с интервенция по Стратегическия план за развитие на земеделието

Пет интервенции, свързани с горите, представи тематичната работна група за разработване на