farmers

Дребното земеделие получи подкрепата на ООН в борбата със световния глад

Организацията за прехрана и земеделие (FAO) към ООН формално даде своята подкрепата за местните, дребни земеделски стопанства, за да подпомогне борбата със световната продоволствена несигурност. Това стана чрез договор с …