Производители на картофи получават помощ от ДФЗ за растителна защита

Производителите на картофи за втора поредна година ще могат да кандидатстват по схемата за контрол на почвените неприятели от сем. телени червеи (Elateridae), съобщи Павлина Ангелова, директор на Дирекция „Краткосрочни …