Етикет: извор

Използваме 13 от 138 находища на минерална вода

138 са находищата на минерална вода с утвърдени експлоатационни характеристики, а ние

Минералните извори в село Елешница привличат инвеститори

Български и чуждестранни инвеститори проявяват интерес да инвестират в двата сондажа с

Минералният извор „Трънска банкя” отново се дава на концесия

Отново дават на концесия минералният извор „Трънска банкя”, съобщава БНР. С решение на Общинския