Декември 1, 2021

изпълнителен директор на Асоциация на производителите на рибни продукти