Етикет: „Инвестиции в предприятия“

Без мярка „Инвестиции в предприятия“ в лозарската програма

На страницата на МЗХ в интернет е публикувана изменената Националната програма за подпомагане