grapes

Без мярка „Инвестиции в предприятия“ в лозарската програма

На страницата на МЗХ в интернет е публикувана изменената Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за винарските 2014-2018 като към нея има и кратка информация за направените промени. …