hrani_meso_yayca

АМБ предлага групово посещение на International FoodTec Brasil

Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) предлага групово посещение на новия панаир на хранителната индустрия International FoodTec Brasil. Панаирът представя концепцията от преработката през пакетирането до дистрибуцията. Акценти в него ще …