Kravi agrozona2

Ясен е индикативният график за директните плащания за Кампания 2017

Земеделското министерство публикува на официалната си интернет страница актуализиран индикативен график за предстоящите плащания по схемите и мерките за директни плащания от Кампания 2017, които ще бъдат направени през настоящата …

pole_jatva_niva

Комисията по земеделие разглежда директните плащания и еко мерките

Комисията по земеделие и храни ще заседава днес за пръв път след сформиране на новото правителство. В програмата е заложено изслушване на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов …

jatva

2017 г. ще започне с прием по инвестиционната подмярка 4.1.2 и консултантската 2.1.2

Следващата година започва с прием по консултантската мярка за малки земеделски стопани 2.1.2 и инвестиционната 4.1.2 от Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства, сочи индикативния график за приема по …

Ивайло Тодоров

Ивайло Тодоров: Ще настояваме инвестициите за напояване да бъдат включени в подмярка 4.1

Изпълнителният директор на АЗПБ коментира индикативния график за прием на проекти по ПРСР през следващата година Индикативният график за прием на проекти по ПРСР за 2016 г. е вече факт. …

PRSR

Нереализираните приеми на проекти по мерки 121 и 311 от ПРСР ще бъдат заложени в графика за 2013 г.

Планираните периоди на прием на проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ се отлагат за календарната 2013 г. Това съобщават от Министерството …