Етикет: Съветът на Европейския съюз

Има политическо споразумение за бюджет 2022 г. на ЕС, осигурени са парите...

Над €54 млрд. са предвидени за земеделие, рибарство и хранителна индустрия. Субсидиите

РЕКЛАМА