polivane voda

Нови научни проекти в земеделието финансирани от ЕК

Eвропейската комисия одобри 50 млн. евро за финансиране на 11 нови проекта за научни изследвания в областта на водните ресурси. Два от проектите биха облагодетелствали пряко земеделието, съобщава Agra Europe. …