Етикет: продажби на мед

Големите пчелини с почти 40% повече, малките намаляват

Към 1 октомври 2018 г. броят на стопанствата с пчелни семейства в