Етикет: FSC сертификат

150 млн. лв. годишно губи държавата от незаконен добив на дървесина

Годишно чрез незаконния добив на дървесина сивият сектор в горското стопанство генерира

Отнет е FSC сертификатът на голямо австрийско дърводобивно предприятие

Груповият сертификат на 12 стопанства от Южноцентралното държавно горско предприятие също е

Advertisements