Етикет: финансов анализ

За проекти до 50 хил. евро по 7,2 не е нужен финансов...

Изготвянето и представянето на анализ „разходи – ползи“ за кандидатстване по подмярка