Етикет: Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост

Държавата ще добива 30% от дървесината

Държавните горски предприятия ще добиват и продават 30% дървесина в горите. Това

РЕКЛАМА