FArm

Завърши проект FarmPath „Трансформация в селското стопанство: път към регионална устойчивост на селското стопанство в Европа“

В събота се проведе заключителната среща по проект FARMPATH, финансиран по Седма рамкова програма на ЕС. Общата цел на проекта е идентифициране и оценка на общите пътища за трансформации в …