Етикет: експрети

Генномодифицираните култури намаляват изхвърлянето на парникови емисии и увеличават доходите на фермерите

Генетично модифицираните култури (ГМК) са допринесли значително за намаляването на вредните емисии

РЕКЛАМА