furaji

Производителите на фуражи в ЕС с призив към Брюксел да премахне законодателните пречки за развитие на бранша

Съюзът на производителите на фуражи в ЕС (FEFAC) публикува предложения за промени в законодателството на Европейския съюз свързано с производството на фуражи. Според бранша настоящото законодателство възпрепятства конкурентоспособността им. Според …