sumer'09 295

Индустриални взривове заради „недостатъците“ в предложенията на ЕС за биогоривата

Генералният секретар на Европейския съвет за биодизел (EBB) е описал предложенията на ЕС за ограничаване на използването на биогорива като „директива за петрола“. В интервю за Agra Europe, Рафаело Гарофало …