Юни 20, 2019

държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция