Ноември 28, 2021

държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция