Август 9, 2022

държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция