Етикет: CO2

Тарифа върху вноса на зеленчуци и плодове от страни извън ЕС предлага...

Да се добави тарифа за CO2 при вноса на зеленчуци и плодове

Концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата е рекордно висока

През март американски учени са измерели концентрация от 400 частици въглероден диоксид

РЕКЛАМА