Етикет: биологични агенти

Списък на разрешените биоагенти е публикуван на сайта на МЗХ

Списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат в България, публикува