Етикет: “бели петна”

Комисия ще определя рентата за „белите петна“

Ползваш свободните терени, ако представиш запис на заповед за рентата Всеки участник