1160560_58688732

Бъдещето на земеделието и дигиталните технологии

Земеделският сектор стои пред нова ера в развитието си и в бъдеще дигиталните технологии ще навлизат все повече в земеделските дейности. Това е мнението на прф. Клаус Лутц, изпълнителен директор …