sn-2

Развиваме бизнеса с Азербайджан

Делегация от представители на български предприятия от различни сектори на икономиката се срещнаха с потенциални партньори в Азербайджан. Секторите от общ интерес за развиване на сътрудничество са: енергетика, нефтопреработване и …