rot2

Половината стокооборот на ЕС преминава през Ротердам, Антверпен и Хамбург

Половината от стокооборота на Европейския съюз преминава през пристанищата на Ротердам, Антверпен и Хамбург. Стойността на стоките, изнесени за трети страни от тези пристанища през 2015 г. възлиза на почти …