notebook

Документите за прием по подмярка 7.6 са актуализирани

Актуализирани са електронните документи за приема по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от ПРСР, съобщават от пресцентъра …