Ungaria_topoli_biomasa

Унгарците залагат на зелено

Използването на дървесна биомаса е новата и по-разумна мода в производството на топло и електроенергия Темата е разработена от Златина Балева в сп. Агрозона, декември 2012 г. Унгария е намерила …