bioprod

Интернационална мрежа за биопроизводство започва в Международен панаир Пловдив

Започва изграждането на интернационална мрежа за насърчаване на биофермите. Началото бе поставено на международната конференция „Биологично произвдство – предприемачество и мениджмънт“, част от съпътстващата програма на изложението „Агра 2013“, в …