Васил Грудев: 950 фермери се отказаха от агроекологичните си ангажименти за сеитбооборот

950 от 1170 бенефициенти по мярката за агроекология на ПРСР 2007-2013 са се отказали от ангажимента си за прилагане на сеитбооборот, след като МЗХ обяви възможността за доброволен отказ. Това …