Етикет: аграрни стоки

17% от износа ни е на аграрни стоки

През 2016 г. относителният дял на аграрния сектор в общия износ се

Най-много земеделски стопанства има в област Благоевград

Най-голям е броят на земеделските стопанства в област Благоевград – 38 479,

РЕКЛАМА