piper_pepper

17% от износа ни е на аграрни стоки

През 2016 г. относителният дял на аграрния сектор в общия износ се увеличава на годишна база като достига до 17,1%, нарастване има и на дела на земеделието във вноса и …

Produkti_dirtektni_dostavki

Организират изложение на български стоки след „Срещата на министрите на земеделието на Китай и страните от ЦИЕ”

На 26 юни 2015 година в София ще се проведе „Изложение на традиционни и приоритетни за българското земеделие стоки”, съпътстваща „Срещата на министрите на земеделието на Китай и страните от …