sunflower_slanchogled

Над 50% от агро дипломантите на Тракийския остават в земеделието

Над половината от студентите в специалностите в Аграрния факултет на Тракийския университет в Стара Загора, свързани със зооинженерство, рибовъдство и аквакултури и агрономство продължават развитието си в тези сфери. Данните …

notebook

Допълнителни изпити за свободни места в Тракийския университет

Тракийският университет в Стара Загора обявява допълнителни кандидат-студентски изпити, тъй като само 86% от местата държавна поръчка са заети – 1155  от  общо 1356 места, съобщава starazagora.topnovini.bg. В Аграрния факултет …

traki

Новият декан на Аграрния факултет на Тракийския университет залага на работата с младите хора

Задълбочена работа с младите хора, привличане на докторанти и повишаване качеството на научната и изследователската дейност, са акцентите в дейността на новоизбрания декан на Аграрния факултет на Тракийския университет доц. …