credit-card-convenience-checks-Photodisc

Държавата приватизира „Система за агропазарна информация“ ЕООД

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол подготвя още едно дружество за продажба – „Система за агропазарна информация“ ЕООД – София (САПИ), което в момента е под управлението на Министерството на …