Етикет: Агенцията за приватизация

Държавата приватизира “Система за агропазарна информация” ЕООД

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол подготвя още едно дружество за продажба

Advertisements