tomato-domati

Няма закон, с който Агенцията по храните да спира вноса на земеделска продукция трето качество

„Няма закон, по който Агенцията по храните да спира вноса на трето качество плодове и зеленчуци. Агенцията се грижи за безопасността на стоките, но ако краставиците са криви или доматите …