SONY DSC

Адванс Терафонд АДСИЦ изплаща 25,5 млн. лв. дивидент

На 10 юли 2015 г. акционерите на Адванс Терафонд АДСИЦ ще получат 25,5 млн. лв. дивидент, съобщи дружеството чрез БФБ-София. Акционерите, чиито акции се пазят при инвестиционен посредник, ще получат дивидента …

pari

„Адванс Терафонд” АДСИЦ ще разпредели рекорден дивидент за 2012 г.

Според одитирания годишен финансов отчет нетната печалбата на „Адванс Терафонд” АДСИЦ за 2012 г. е 49,2 млн. лв. Kоригираният финансов резултат, подлежащ за разпределение за дивидент, е 41,9 млн. лв (0.493 …