Етикет: административна тежест за бизнеса

Европейският съвет иска по-малко бюрокрация по мерките за ПРСР

Страните-членки на ЕС призоваха Европейската комисия да намали административната тежест по мерките

43 са мерките за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса в сферата...

43 са предложените мерки в сферата на земеделието и храните, включени в

РЕКЛАМА