Етикет: Административен капацитет

Служители на Контролно-техническа инспекция преминават към областните дирекции „Земеделие“

Част от служителите на Контролно-техническа инспекция преминават към областните дирекции „Земеделие“ с

Изпълнителна агенция по горите внедрява електронни административни услуги

Изпълнителна агенция по горите ще прави все повече от услугите си достъпни

РЕКЛАМА