Business]

Служители на Контролно-техническа инспекция преминават към областните дирекции „Земеделие“

Част от служителите на Контролно-техническа инспекция преминават към областните дирекции „Земеделие“ с одобрени от правителството промени в Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, съобщават от пресцентъра на Министерски …

1160560_58688732

Изпълнителна агенция по горите внедрява електронни административни услуги

Изпълнителна агенция по горите ще прави все повече от услугите си достъпни за потребителите на интернет. Това е целта на проекта „Подобряване на обслужването на гражданите и юридическите лица и …