Етикет: подмярка 4.1.2

Пада изискването за поне 33% доход от земеделска дейност по подмярка 4....

Отпада изискването за доказване на минимум 33% доход от земеделска дейност при