glass-water

22 март – Световен ден на водата

Историята  определя  22 март за Световен ден на водата. Това се случва на общо събрание на ООН през далечната 1993 г. Всяка година се търси връзка с тематична актуална тема, …