european-flags

Българско председателство на Съвета на ЕС: Искаме запазване нивата на подкрепа по Първи стълб

Запазване на нивата на подкрепа по Първи стълб на ОСП след 2020 г., увеличаване на процента за обвързано с производството подпомагане и развитие на устойчиво земеделско производство при опазване на …