reportint20130614073648793

България получи подкрепа от 10 държави за удължаване на срока за допустимост на разходите по ПРСР 2007-2013 г.

Десет държави отново подкрепиха България в искането й за удължаване срока за допустимост на разходите по ПРСР 2007-2013. Десет държави членки – Гърция, Италия, Словакия, Румъния, Словения, Чехия, Кипър, Люксембург, …