road

За проекти до 50 хил. евро по 7,2 не е нужен финансов анализ

Изготвянето и представянето на анализ „разходи – ползи“ за кандидатстване по подмярка 7,2 се изисква при подготовката на проектни предложения за строителство или рехабилитация на улици и тротоари и съоръженията …

calculate

Финансовият анализ по 7,2 – по Метода на дисконтираните парични потоци

За всички проекти по подмярка 7.2 за всички видове малка по мащаби инфраструктура се изисква финансов анализ, ако надвишават левовата равностойност на 50 000 евро. Изключение правят само проектите за изграждане, реконструкция, …

Rumen Porojanov_DFZ

През септември ще са ясни правилата за прием по мярка 4.2

През септември ще са ясни правилата за прием по  мярка 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти от Програмата за развитие на селските райони, каза пред „Стандарт“ изпълнителният …