IMG_0121

Част от наддоговарянето по извънредния прием по мярка 121 ще бъде сключено с условие, ако се освободят средства

Част от наддоговарянето по извънредния прием за земеделска техника ще бъде сключено с условие, че ще се получи подпомагане, ако се освободят средства. Това каза министърът на земеделието и храните …

Domati_chushki_patladjani

Близо 20 млн. лв. ще получат растениевъдни и животновъдни ферми по ПРСР

Държавен фонд „Земеделие” одобри нови 31 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това съобщиха от фонда. Общата финансова помощ възлиза …