Етикет: общинска подмярка

12 проекта за реконструкция на улици по общинската подмярка продължават на следващ...

12 проекта за реконструкция на улици по общинската мярка 7.2  преминават на